1949 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin kurulmasıyla oluşturulan kütüphanemiz kitap, süreli yayın, tez ve değerli el yazması eserleriyle alanında önemli bir yere sahiptir. Kütüphanemiz fakülte öğretim elemanları ve öğrencilerin yanı sıra dışarıdan gelen tüm araştırmacılara da hizmet vermektedir.
Fakültemiz kütüphanesi eski bina ve yeni bina olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Süreli Yayınlar Bölümü, fotokopi hizmeti ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne göre konu numarası 000-299 arası olan (genel konular, felsefe ve psikoloji, din) kitaplar eski binada bulunmaktadır. Yazma ve Nadir Eserler salonu, Tez salonu, teknik hizmetler, ödünç verme birimi ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’ne göre konu numarası 300-999 arası olan (toplum bilimleri, dil ve dilbilim, doğa bilimleri ve matematik, teknoloji, sanatlar, edebiyat ve retorik, coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler) kitaplar yeni binada bulunmaktadır.

KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi:              08.45 – 17.00

NOT : Kütüphanemiz Fakülte yönetimimizin belirlediği tarihten itibaren eğitim-öğretim yılı içerisinde Hafta içi 19.45’e kadar açık olup, Cumartesi günleri 09.00-17.00 tarihleri arasında hizmet vermektedir.